Almanyanın Din Tarihi: Tarih ve Modernite 2019

Almanyanın Din Tarihi: Tarih ve Modernite 2019 Almanyanın Din Tarihi: Tarih ve Modernite

Almanya'nın Din Tarihi: Tarih ve Modernite

Almanya'da hangi dinin bulunduğu sorusuAlman devletinin tarihi için çok önemli ve gelecekte sosyal gelişimi için umutları. Dini süreçler Avrupa toplumunun hayatı üzerinde doğrudan ve dolaylı bir etkiye sahiptir, bu nedenle bu alana gereken özen gösterilmelidir.

Almanya'nın dini

Ön Hıristiyan Almanya

Kökenleri ile başlayalım. Din antik Almanya yanı sıra eski zamanlarda Avrupa milletlerden tüm ulusal kültler, paganizmi temsil edildi. Bu durumda biz din, mitoloji ve İskandinav otantik geleneklerine benzer uygulamaların İskandinav tipi bahsediyoruz.

Eski Alman panteonunun başı, babası Votan'dır.Tanrılar. Ases ve üyeleri, Ases olarak adlandırılan, dokuz dünyanın en yükseklerinde yaşıyor - Asgard. Ve yeryüzündeki kalışlarının gizemli yeri Kutsal Korular.

Alman topraklarının putperest kabileleribüyük ölçüde rahiplerin gücüne bağlıydı. Toplumdan topluluğa hak ve imtiyazları bir şekilde değişse de, bütün olarak, yargıçların ellerinde yoğunlaşan rahipler, kamu kurbanlarının sorumluluğundaydı ve kehanetle uğraştılar.

10. yüzyılda, Alman kabilelerindeki pagan gelenekleri, Hıristiyanlığın yayılmasıyla bağlantılı olarak son bir düşüşe gelmişti.

Almanya'da hangi din

Almanya'nın Hristiyanlaşması

Almanya'nın dini IV yüzyıldan itibaren değişmeye başladıİrlandalı ve Anglo-Saksonlar - kilise misyonerlerin aktif vaaz etkinliği ile. Aslen, Alman kabilelerinin toprakları, Hıristiyanlığın Arian versiyonunu algıladı, fakat zamanla, laik otoritelerin baskısı altında, uluslararası arenadaki siyasal süreçler ve Katolik vaizlerinin faaliyetleri altında, Alman nüfusu giderek artan bir şekilde ortodoksluk ruhla aşılandı. Bu açıdan dönüm noktası, 8. yüzyılda, Almanya'daki birçok kabilenin dini yaşamını yeniden düzenlemeyi ve onları Köln'de bulunan tek bir metropolinin yetkisi altında birleştirmeyi başaran Saint Boniface'nin misyonu. Kişisel bağlılık Roma Kilisesi'nin adanmışlığı ve papalık tahtına olan bağlılığı, yüzlerce yıldır Almanya'nın dini yönelimini belirleyerek, onu Katolik bir ülke haline getirmiştir.

Dinin yeniden biçimlenmesi ve ulusal kilisenin ortaya çıkışı

16. yüzyılda, Almanya'nın dini, yani RimskyKatoliklik, büyük ölçüde güvenilirliğini yitirdi ve lider konumunu kaybetti. Bu, Katolik Kilisesi'nin bir dizi suistimaline karşı teolojik argümanlarıyla isyan eden Augustinian keşiş Martin Luther'in konuşmasından kaynaklanıyor. Başlangıçta kilisenin yeniden biçimlenmesi olarak tasavvur edilen Lutheran hareketi, "Protestanlık" olarak bilinen bir karakteristik ritüel, doktrinsel ve etik kanonlar dizisine dönüştü. Hemen hemen, bir dizi bağımsız akıma ayrılarak, halen devam etmekte olan bir çarpışma sürecini başlattı. Almanya'nın dinsel yüzünü temsil eden Protestanlığın üç ana kolu - Lutheran, Reform ve Evanjelik kiliseler.

Faşist Almanya'nın Dinleri

Faşist Almanya'nın Dinleri

Nazi diktatörlüğü dönemi hak ediyorAlman topraklarında dinin tarihsel gelişimi ile bağlantılı ayrı bir söz. Birincisi, dini örgütlerin zulüm süreçleri ile bağlantılıdır - Hıristiyan, putperest ve tabi ki Yahudi. Hitler'in programı, Almanya'nın kültür, eğitim ve pedagojisinde Hıristiyan prensibinin tamamen yok edilmesini öngördü. İkincisi, Nazi Partisi alternatif dindarlık için bir dizi öneride bulundu. Bütün bu girişimler, şartlı olarak ariyokristizm ve neopaganizm olarak adlandırılabilecek iki kampa bölünmüştür.

Bu teorilerin ilki yeniden değerlendirme anlamına gelir.Nazilerin ırksal teorisinin ışığında Hristiyan değerler, tarih ve inanç. Doğuşbilim alanında, Hıristiyanlık kendisini Yahudi köklerinden tamamen ayırmıştır ve bu öğretiye göre Mesih, Yahudilere karşı bir Aryan savaşçısıydı. Adolf Hitler ayrıca, gerçek İskandinav İsa'nın işine devam etmek için çağrılan yeni mesih ilan etti.

Ario-Christian programının başarısızlığından sonra, liderlerReich, antik putperestliğin yarı-efsanevi iriminizm temelinde yeniden dirilişini geliştirdi. Aynı zamanda, tarihsel Alman votanizmini kategorik olarak reddeden faşistler, Nazi olmayan putperest kurumları 1941'de tamamen yok ettiler. Bununla birlikte, ülkenin manevi temellerini yeniden düzenlemeye yönelik bu çaba, hiçbir başarıya sahip değildi ve Almanya'nın baskın dini hala Hıristiyan kiliseleriyle kopmaz bir biçimde bağlantılıydı.

Eski Almanya'nın Dinleri

Bugün Almanya'daki dini süreçler

Bugün, Almanya'nın dini tek bir kişi tarafından temsil edilmiyor.ya da ana kilise. Önde gelen pozisyonlar Katolikler ve Lutherans tarafından paylaşılıyor. Bu inançların her biri nüfusun sadece% 30'unu birleştiriyor. Bu ülkenin sakinlerinin yaklaşık% 30'u kendilerini ateistler ve agnostikler olarak görüyor. Kalan azınlık, Müslümanlar, diğer inançlardan Hıristiyanlar ve diğer dinî hareketlerin temsilcileri tarafından kendi aralarında bölünmüştür.

Ayrıca modern olarak belirtilmelidirAlmanya, Hıristiyan kiliselerinden önemli bir cemaat çıkışı yaşanıyor. Ve Protestanlık ve Katoliklik, ve hatta daha da popüler Avrupa, Ortodoksluk son birkaç yılda, kilo kaybetti. Aynı zamanda, Alman toplumunda Müslüman propagandasının yoğunlaşması var. Paganizm ve Budizm, gençler arasında popülerlik kazanmasına rağmen, olağanüstü bir konuma sahip değildir. Böylece, modern Almanya'daki temel dini eğilimler dinamik İslamlaşma ve nüfusun atetasyonu olarak kabul edilebilir.

Almanyanın Din Tarihi: Tarih ve Modernite 2019

Almanyanın Din Tarihi: Tarih ve Modernite 2019

Related news

 • Dizde kemik büyümesi ile Etiketlenen Konular
 • Oleg Cassini Gelinlik Modelleri 2019
 • Yurtdışında nasıl ve ne kadar rahatlardınız
 • Güneş Çörek Tarifi Videosu
 • Boncuklu Tığ Bebek Yelek Modeli

 • Almanyanın Din Tarihi: Tarih ve Modernite

  Almanyanın Din Tarihi: Tarih ve Modernite


  Almanyanın Din Tarihi: Tarih ve Modernite

  Almanyanın Din Tarihi: Tarih ve Modernite

  Almanyanın Din Tarihi: Tarih ve Modernite

  Almanyanın Din Tarihi: Tarih ve Modernite

  Almanyanın Din Tarihi: Tarih ve Modernite

  Almanyanın Din Tarihi: Tarih ve Modernite

  Almanyanın Din Tarihi: Tarih ve Modernite

  Almanyanın Din Tarihi: Tarih ve Modernite

  Almanyanın Din Tarihi: Tarih ve Modernite

  Almanyanın Din Tarihi: Tarih ve Modernite

  Almanyanın Din Tarihi: Tarih ve Modernite

  Almanyanın Din Tarihi: Tarih ve Modernite

  Almanyanın Din Tarihi: Tarih ve Modernite

  Almanyanın Din Tarihi: Tarih ve Modernite

  Almanyanın Din Tarihi: Tarih ve Modernite

  Almanyanın Din Tarihi: Tarih ve Modernite

  Almanyanın Din Tarihi: Tarih ve Modernite

  Almanyanın Din Tarihi: Tarih ve Modernite

  Almanyanın Din Tarihi: Tarih ve Modernite

  Almanyanın Din Tarihi: Tarih ve Modernite

  Almanyanın Din Tarihi: Tarih ve Modernite

  Almanyanın Din Tarihi: Tarih ve Modernite

  Almanyanın Din Tarihi: Tarih ve Modernite

  Almanyanın Din Tarihi: Tarih ve Modernite

  Almanyanın Din Tarihi: Tarih ve Modernite