3. Türkiye Üstün Yetenekli Çocuklar Kongresi (14-16 Kasım 2012)3. Türkiye Üstün Yetenekli Çocuklar Kongresi (14-16 Kasım 2012)


3. Türkiye Üstün Yetenekli Çocuklar Kongresi (14-16 Kasım 2012) 39 23.02.2019, 02:37

3. Türkiye Üstün Yetenekli Çocuklar Kongresi (14-16 Kasım 2012)

Hacettepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Çocuk Gelişimi Bölümü, 3. Türkiye Üstün Yetenekli Çocuklar Kongresi’ne ev sahipliği yapacaktır.

İlki 2004 yılında, ikincisi 2008 yılında düzenlenen kongrelerde üstün yeteneklilik kavramının önemi vurgulanarak, konuyla ilgili çalışan meslek grupları bir araya gelmiş ve ülkemizde bu alanla ilgili duyarlılık oluşmasına katkıda bulunulmuştur. Aradan geçen yıllarda konuyla ilgili çalışmalar hızla devam etmiş, üstün yetenekli çocukların gelişimleri, eğitim modelleri, tanılanmaları, gereksinimleri, aile ve öğretmenlere yapılacak rehberlik çalışmalarıyla ilgili projeler, araştırmalar, tez çalışmaları yürütülmüştür. Ülkemizdeki üstün yetenekli çocukların gereksinimleri, mevcut durumu ve geleceğe dönük yapılması planlanan çalışmaları bilimsel bir platformda paylaşmak ve tartışmak amacıyla 14-16 Kasım 2012 tarihinde Ankara’da 3. Türkiye Üstün Yetenekli Çocuklar Kongresi düzenlenecektir.

Kongrenin ana teması “Mevcut Durum, Gereksinimler ve Geleceğe Bakış” olarak belirlenmiştir.

3. Türkiye Üstün Yetenekli Çocuklar Kongresi Bilimsel Program

Tarih: 14. 11. 2012
Saat: 10.45 -€“ 12.30
Salon: M Salonu
Program: Konferans
Konu: Türkiye’de Geçmişten Geleceğe Üstün Yeteneklilerin Eğitimi
Katılımcı: Prof. Dr. Ayşegül Ataman (Gazi Üniversitesi)

Tarih: 14. 11. 2012
Saat: 13.30 -€“ 14.30
Salon: M Salonu
Program: Panel
Konu: Eğitimde Karşılaşılan Sorunlar
Panel Başkanı: Prof. Dr. Necate Baykoç
Konuşmacılar:
Yrd. Doç. Dr. Serap Emir (İstanbul Üniversitesi)
“Öğretmen Yetiştirmede Sorunlar”
Yrd. Doç. Dr. Ayça Köksal Konik (İstanbul Üniversitesi)
“Ailelerin Eğitimde Karşılaştığı Sorunlar”
Prof. Dr. Necate Baykoç (NB Çocuk ve Genç Gelişim Merkezi)
“Okulda Yaşanan Sorunlar: Aile, Çocuk, Öğretmen ve Yönetici Açısından”
BSM Öğr. Onur Ağaoğlu
“BİLSEM’de Öğretmen Olmak”
Erkin Karabıyık (Üstün Yetenekli Öğrenci Velisi)
“Bir Velinin Kaygıları”

Tarih: 14. 11. 2012
Saat: 14.40 -€“ 16.00
Salon: M Salonu
Program: Serbest Bildiriler – 1
Konu: Eğitim
Oturum Başkanı: Doç. Dr. Uğur Sak
Katılımcı:
S01 – Üstün Yetenekli Çocukların Eğitimlerinde Karşılaşılan Sorunlar (Şener Şentürk, Seher Bayat, Hülya Kılıçarslan; Milli Eğitim Bakanlığı)

S02 – Üstün Yetenekli Öğrencilerin Eğitiminde Bilim Ve Sanat Merkezlerinin Yeri ve Önemi (Nisa Gökden Kaya, Ayşegül Ataman; Yasemin Karakaya Bilim ve Sanat Merkezi, Gazi Üniversitesi)

S03 – Üstün Yeteneklilerin Eğitim İhtiyaçlarının Karşılanmasında Üniversitelerin Katkısı(Üzeyir Ogurlu, Yavuz Yaman; İstanbul Üniversitesi)

S04 – Üstün Yeteneklilerin Eğitimi: Türkiye ve Güney Kore Eğitim Politikalarının Karşılaştırılması (Hilmi Süngü; Bozok Üniversitesi)

Tarih: 14. 11. 2012
Saat: 16.15 -€“ 17.30
Salon: M Salonu
Program: Serbest Bildiriler – 2
Konu: Eğitim
Oturum Başkanı: Prof. Dr. Fulya Temel
Katılımcı:
S05 – Farklı Eğitim Kurumlarında Çalışan Öğretmenlerin Bilim ve Sanat Merkezlerine Bakış Açılarının Karşılaştırılması (Tuncay Şakir, Ali Toprak, Erşah Kayapınar; Kırşehir Yusuf Demir Bilim ve Sanat Merkezi)

S06 – Bilim Sanat Merkezi Yöneticilerinin Karşılaştıkları Yönetsel Sorunlar (Tuncay Topal, Eşref Nural; Ordu Bilim ve Sanat Merkezi, Karadeniz Teknik Üniversitesi )

S07 – Bilim ve Sanat Merkezlerinde Uygulanan Destek Eğitim Programlarının Değerlendirilmesi (Melek Nur Erdoğan, Onur Ağaloğlu, Necati Bilgiç; Yasemin Karakaya Bilim ve Sanat Merkezi, Ankara Bilm ve Sanat Merkezi, Milli Eğitim Bakanlığı)

S08 – Bilsem Öğretmenlerinin Üstün Yeteneklilerin Eğitimine İlişkin Politika Önerileri(Faruk Levent; Marmara Üniversitesi)

Tarih: 14. 11. 2012
Saat: 16.30 -€“ 18.30
Salon: Hacettepe Üniv. Sağlık Bilimleri Fakültesi Çocuk Gelişimi Bölümü Şule Bilir Seminer Salonu
Program: Çalıştay 1
Konu: Ulusal Ve Uluslararası Yaklaşımlarla Üstün Yeteneklilerde Aile Eğitimi Uygulamaları
Katılımcı: Yrd. Doç. Dr. A. Gülşah Saranlı

Tarih: 14. 11. 2012
Saat: 16.30 -€“ 18.30
Salon: Hacettepe Üniv. Sağlık Bilimleri Fakültesi Çocuk Gelişimi Bölümü Drama Salonu
Program: Çalıştay 2
Konu: Üstün Yetenekli Çocuklar İçin Drama Çalışmaları
Katılımcı: Nalan Olgun

Tarih: 15.11.2012
Saat: 09.00 -€“ 10.15
Salon: Kırmızı Salon
Program: Serbest Bildiriler – 3
Konu: Eğitim
Oturum Başkanı: Yrd. Doç. Dr. Serap Emir
Katılımcı:
S09 – Örgütsel Davranış Açısından Bilim ve Sanat Merkezleri (Hüseyin TAŞ; Abant İzzet Baysal Üniversitesi)

S10 – Bilim ve Sanat Merkezlerinin Öğrenci Görüşlerine Değerlendirilmesi (Hakkı Kontaş; Adıyaman Üniversitesi)

S11 – Ulusal Alan Yazında Üstün Zekâ Ve Üstün Yetenek Araştırmaları: İleriye Dönük Öngörüler (İbrahim Akar, Şeyma ŞENGİL Akar, Şule Güçyeter; Hacettepe Üniversitesi)

S12 – Farklı Eğitim Sistemlerinde Çocuklara Verilen Zeka Geliştirme Fırsatları Üzerine Bazı Veriler (B.Yavuz HATUNOGLU, G. Raluca Kerkmann, H.K.Aşkım Hatunoğlu; Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi)

Tarih: 15.11.2012
Saat: 09.00 -€“ 10.15
Salon: Yeşil Salon
Program: Serbest Bildiriler – 4
Oturum Başkanı: Prof. Dr. Yaşar Özbay
Konu: Rehberlik
Katılımcı:
S13 – Üstün Zekalı Öğrencilerin Eğitimi İçin Geliştirilen Mentörlük Programlarının İncelenmesi Ve Etkililiklerinin Araştırılması(Abdullah EKER; Anadolu Üniversitesi)

S14 – Üstün Yetenekli Öğrencilerin Rehberlik İhtiyacına İlişkin Ailelerin Görüşleri (Faruk Levent, Feyzullah ŞAHİN; Marmara Üniversitesi, , Namık Kemal Üniversitesi)

S15 – Üstün Yetenekli Öğrencilerin Rehberlik Gereksinimleri: Türkiye İçin Öneriler(Nagihan Oğuz Duran; Uludağ Üniversitesi)

Tarih: 15.11.2012
Saat: 10.30 -€“ 12.00
Salon: Kırmızı Salon
Program: Konferans
Konu: DEHB Olan Çocukların Aldıkları Zeka Testi Puanı Neyi Gösterir?
Katılımcı: Prof. Dr. Sirel Karataş (Hacettepe Üniversitesi Teknoloji Geliştirme Merkezi)

Tarih: 15.11.2012
Saat: 10.30 – 12.00
Salon: Yeşil Salon
Program: Serbest Bildiriler 5
Konu: Öğretmen
Oturum Başkanı: Prof. Dr. Ümit Davaslıgil
Katılımcı:
S16 – Fen Teknoloji Öğretmen Adaylarının Üstün Yetenekli Öğrenciler ve Eğitimleri Hakkındaki Görüşleri (Burak ÇAYLAK; ODTÜ ve Hakkari Üniversitesi )

S17 – Üstün Zekalılar Öğretmenliği Adaylarının Fen Öğretimi Öz Yeterlik İnançları ve Tutumları (Sezen CAMCI; İstanbul Üniversitesi)

S18 – Matematik Yeteneklerini Geliştirmek İçin Uygulamalar Ve Öğretmen Yetiştirme(Cemal TÜRER; Marmara Üniversitesi)

S19 – Üstün Yetenekli ve Üstün Zekâlı Çocukların Örgün Eğitim Kurumlarındaki Öğretmenlerinin Eğitimi (Selma Köseoğlu, Ferhat BAŞ; Yasemin Karakaya Bilim ve Sanat Merkezi, Ankara Bilim Ve Sanat Merkezi)

S20 – Ben Bir Öğretmenim, Sınıfımda Üstün Yetenekli Çocuklar Var! (İlim Özden, Münevver Özekin; Özel Erken Başarı İlköğretim Okulu)

Tarih: 15.11.2012
Saat: 13.30 -€“ 15.00
Salon: Kırmızı Salon
Program: Serbest Bildiriler 6
Konu: Tanılama
Oturum Başkanı: Prof. Dr. Sirel Karataş
Katılımcı:
S21 – Üstün Yetenekli Çocuklarda Toni-3 Ve Raven Testi Sonuçlarının WISC-R Sonuçlarıyla Karşılaştırılması (Ahmet Bildiren, Gaye Çimşitoğlu, Gürkan Kuzucu; Konak Bilim ve Sanat Merkezi, Sıdıka Akdemir Bilim ve Sanat Merkezi)

S22 – Üstün Yetenekli Öğrencilerin Genel Yetenek Ve WISC-R Testi Sonuçları Arası İlişki Derecesi (Yusuf ESER, Ali Pehlevan; Karabük Üniversitesi)

S23 – Üstün Yetenekli Çocukların Zeka Puanları İle Bireysel Yetenek Alanlarının Karşılaştırılması (Necati BİLGİÇ, Ahmet Bildiren; Milli Eğitim Bakanlığı, Konak Bilim ve Sanat Merkezi)

S24 – Bilim Ve Sanat Merkezi Wısc-R Tanılamasına Giren Öğrencilerin Profillerinin Değerlendirilmesi (Kırşehir Örneği) (Tuncay Şakir, Seyit Karaburçak, Ramazan İlhan; Kırşehir Yusuf Demir Bilim ve Sanat Merkezi)

S25 – Matematikte Üstün Yetenekli Öğrenciyi Öğrenme Ortamında Değerlendirme Ölçeği: Geçerlik Ve Güvenirlik Çalışması (Bülent Kaygın, İbrahim Budak; Erzincan Üniversitesi)

Tarih: 15.11.2012
Saat: 13.30 -€“ 15.00
Salon: Yeşil Salon
Program: Panel
Konu: Üstün Yetenekliler İçin Yeni Yaklaşımlar, Uygulamalar ve Öneriler
Panel Başkanı: Prof. Dr. Nilgün Metin
Konuşmacılar:
Doç. Dr. Emel Erdoğan Bakar (Ufuk Üniversitesi)
“Üstün Yeteneğin Değerlendirilmesinde Nöropsikolojik Testlerin Kullanımı”
Prof. Dr. Ümit Davaslıgil (Maltepe Üniversitesi)
“Üstün Yeteneklilerin Eğitiminde Yenilikler ve Üzerinde Durulması Gereken Noktalar”
Doç. Dr. Uğur Sak (Anadolu Üniversitesi)
“Üstün Yeteneklilerin Eğitiminde Çağdaş Program Yaklaşımları ve ÜYEP Modeli”
Prof. Dr. Yaşar Özbay (Gazi Üniversitesi)
“Üstün Yeteneklilerde Psikososyal Normalizasyon”
Emir Eray Karabıyık (TEVİTÖL Öğrencisi)
“Üstünlük ve Eğitim Üzerine”

Tarih: 15.11.2012
Saat: 15.15 -€“ 16.45
Salon: Kırmızı Salon
Program: Serbest Bildiriler – 7
Konu: Ölçek Geliştirme
Oturum Başkanı: Doç. Dr. Özcan Doğan
Katılımcı:
S26 – Özel Yetenekli Öğrencilerin Anne Baba Tutumlarına Yönelik Ölçek Geliştirme Çalışması (Mustafa Kemal PİŞKİNER, Oktay Yıldırım; MEB, Kütahya Gazi Kemal Bilim ve Sanat Merkezi)

S27 – Üstün Yeteneklilere Yönelik Öğretmen Yeterlik Ölçeğinin Geliştirilmesi (Yaşar ÖZBAY, Nilgün METİN, H. Elif DAĞLIOĞLU, Fatma ÇALIŞANDEMİR, Saniye BENCİK KANGAL; Gazi Üniversitesi, Hacettepe Üniversitesi, Süleyman Demirel Üniversitesi)

S28 – Çok Boyutlu Mükemmeliyetçilik Ölçeği: Yeniden Geçerlik Ve Güvenirlik Çalışması (Yaşar ÖZBAY, Özlem MISIRLI TAŞDEMİR; Gazi Üniversitesi, Yasemin Karakaya BİLSEM)

S29 – Somut İşlemsel Düşünme Testının Gecerlık, Güvenırlık Ve On Norm Calısması(Sevinç TUNALI, Serap EMİR; ODTU, İstanbul Universitesi)

S30 – Üstün Yetenekli Bireylerin Belirlenmesi Konusunda Bir Bilgi Testi Geliştirme Çalışması (Feyzullah ŞAHİN; Namık Kemal Üniversitesi)

Tarih: 15.11.2012
Saat: 15.15 -€“ 16.45
Salon: Yeşil Salon
Program: Serbest Bildiriler -€“ 8
Oturum Başkanı: BİLSEM Öğr. Onur Ağaoğlu
Konu: Öğrenci
Katılımcı:
S31 – Bilsem Öğrencilerinin Demografik Özelliklerinin Karşılaştırılması (Yusuf ESER; Karabük Üniversitesi)

S32 – Bilsemlerin Düşünme Dostu Olma Durumlarının Öğrenci Görüşlerine Dayalı Olarak İncelenmesi (Ahmet KURNAZ; Necmettin Erbakan Üniversitesi)

S33 – Bilim Ve Sanat Merkezlerine Devam Eden Üstün Zekalı/Yetenekli Öğrencilerin Başarı Durumları (Eşref AKKAŞ; Düzce Bilim ve Sanat Merkezi)

S34 – Üstün Yetenekli Öğrencilerin Çevreye Olan Duyarlılıklarının İncelenmesi (Gürkan KUZUCUOĞLU , Hatice GÜNEY; Sıdıka Akdemir Bilim ve Sanat Merkezi)

S35 – Avrupa Okul Ortaklığı Projelerinin Üstün Zekâlı Öğrencilere Etkisi (Zuhal KARDEŞLER, Zekai KA YA; Samsun Bilim ve Sanat Merkezi )

Tarih: 15.11.2012
Saat: 17.00 -€“ 18.15
Salon: Kırmızı Salon
Program: Serbest Bildiriler – 9
Konu: Okul Öncesi
Oturum Başkanı: Prof. Dr. Esra Ömeroğlu
Katılımcı:
S36 – Okulöncesi Dönemdeki Üstün Potansiyelli Çocuğun Üstün Yetenekliler Pedagojisiyle Keşfi Ve Desteklenmesi (Adile Gülşah SARANLI; TED Üniversitesi)

S37 – Ailelerin Gözlemlerine Göre Üstün Yetenekli Çocukların Okulöncesi Gelişim Özellikleri (Ahmet BİLDİREN, Aykut UZUN, Nagehan DEMİRAL; Konak Bilim ve Sanat Merkezi, Ege Üniversitesi)

S38 – Okulöncesinde Akıl Oyunlarının 5 – 6 Yaş Grubu Öğrencilerin Gelişimine Etkisi(Ayşin EREN, Gamze TURANLI, Nilay DALYAN; Deha Bilim Sanat Anaokulu)

S39 – Okul Öncesi Dönemdeki Üstün Yetenekli Çocuklarda Değişim Temasının Disiplinlerarası Uygulamaları (Ayça Bahar BAKKALOĞLU, Meral GÜNER; Özel Bilgi Dünyası Anaokulu)

S40 – Okul Öncesi Dönemdeki Yüksek Potansiyelli Çocuklarla Bir Pilot Çalışma(Nilgün METİN, Saniye BENCİK KANGAL, Bahar UYAROĞLU; Hacettepe Üniversitesi)

Tarih: 15.11.2012
Saat: 17.00 -€“ 18.15
Salon: Yeşil Salon
Program: Serbest Bildiriler – 10
Konu: Öğrenci
Oturum Başkanı: Yrd. Doç. Dr. Ahmet Kurnaz
Katılımcı:
S41 – Üstün Zekâlı Öğrencilerin Çalışma Alışkanlıkları İle Mükemmelliyetçilik Özellikleri Arasındaki İlişki (Burcu Seher ÇALIKOĞLU; İstanbul Üniversitesi)

S42 – Üstün Yeteneklilerin Üstün Yetenekliler Eğitim Programlarına Ve Karakter Eğitimi Dersine Yönelik Algıları (Şule DEMİREL; Anadolu Üniversitesi)

S43 – Üstün Yetenekli Öğrencilerin Öğrenme Stilleri İle Problem Çözme Yeterlikleri Üzerine Bir Araştırma (Hakkı KONTAŞ, Tuncay TOPAL; Adıyaman Üniversitesi , Ordu Bilim ve Sanat Merkezi)

S44 – Bilim Ve Sanat Merkezlerine Devam Eden Öğrencilerin Başarısızlığını Etkileyen Faktörler (Hidayet TERECİ, Murat AYDIN, Ahmet BACANAK, Murat GÖKDERE; Amasya Üniversitesi, Amasya Bilim ve Sanat Merkezi)

Tarih: 15.11.2012
Saat: 16.45 –
Salon: Hacettepe Üniv. Sağlık Bilimleri Fakültesi Çocuk Gelişimi Bölümü Şule Bilir Seminer Salonu
Program: Çalıştay – 3 (Atölye Çalışması)
Konu: Sanatsal Yaratıcılıkta Yeni Yaklaşımlar
Katılımcı: Dr. Aytül Aksongur

Tarih: 16.11.2012
Saat: 09.00 -€“ 10.15
Salon: Kırmızı Salon
Program: Serbest Bildiriler – 11
Konu: Yaratıcılık
Oturum Başkanı: Doç. Dr. Zeynep Çetin
Katılımcı:
S45 – Üstün Yeteneklilerde Uyum vee Destek Eğitimi Programlarının Yaratıcılığa Etkisi(Eşref AKKAŞ; Düzce Bilim ve Sanat Merkezi)

S46 – Yaratıcı Problem Çözme Ders Programının Yaratıcık Üzerindeki Etkisi(Gamze İNCİ, Emine HIZLI, Çağlar ÇETİNKAYA; Sakarya Üniversitesi, İstanbul üniversitesi, Sakarya Üniversitesi)

S47 – Üstün Yeteneklilerin Eğitiminde Özgün Bir Uygulama Sinopale Yaratıcı Çocuk Atölyesi (Berrin ÖZDEN, Emine Tuğba ÖZCAN, Mine ÖZGEN, Murat ÖZGEN; Sinop Bilim ve Sanat Merkezi, Sinop Bilim ve Sanat Merkezi, Sinop Atatürk Anadolu Lisesi, Sinop Bilim ve Sanat Merkezi)

S48 – Üstün Zekalı Ve Yetenekli Öğrencilerin Yaratıcı Bilimsel Problem Bulma Becerilerinin İncelenmesi (Esra KANLI; İstanbul Üniversitesi)

Tarih: 16.11.2012
Saat: 09.00 -€“ 10.15
Salon: Yeşil Salon
Program: Serbest Bildiriler – 12
Konu: Fen
Oturum Başkanı: Öğr. Gör. Dr. Semra Şahin
Katılımcı:
S49 – Üstün Yetenekli Öğrencilerin Fen Alanı Proje Çalışmaları Hakkındaki Düşünceleri(Murat ÖZARSLAN, Gülcan ÇETİN; Balıkesir Üniversitesi)

S50 – Üstün Yetenekliler Eğitim Programları Fen Bilimleri Müfredatının Değerlendirilmesi(M. Bahadır AYAS; Anadolu Üniversitesi)

S51 – Üstün Yetenekli Öğrencilerin Maddenin Tanecikli Yapısı Konusundaki Zihinsel Modelleri (Hülya DEMİRCİOĞLU, Selma VURAL, Gökhan DEMİRCİOĞLU; Karadeniz Teknik Üniversitesi, Ordu Bilim Sanat Merkezi, Karadeniz Teknik Üniversitesi)

S52 – Üstün Yetenekli Öğrencilerin Bilim Okuryazarlığının Analizi (Emre KÖMEK, Dursun YAĞIZ; Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi, Necmettin Erbakan Üniversitesi)

Tarih: 16.11.2012
Saat: 10.30 -€“ 12.00
Salon: Kırmızı Salon
Program: Serbest Bildiriler – 13
Konu: Gelişim
Oturum Başkanı: Prof. Dr. Duyan Mağden
Katılımcı:
S53 – Üstün Yetenekli Çocuklar İle Normal Zihin Düzeyindeki Çocukların Benlik Algılarının Karşılaştırılması (Fatih ORDU; Samsun Rotary Kulübü Bilim ve Sanat Merkezi)

S54 – Üstün Ve Normal Zekalı Çocukların Somut Düşünme Yeteneklerinin İncelenmesi(Sevinç TUNALI, Serap EMİR; ODTU, Istanbul Universitesi)

S55 – Ebeveyn Ve Öğretmenlerinin Gözlemleriyle Üstün Yetenekli Öğrencilerin Arkadaşlık Becerileri (Selma KÖSEOĞLU,Hülya KARTAL; Yasemin Karakaya Bilim-Sanat Merkezi, Uludağ Üniversitesi)

S56 – Üstün Yetenekli İlköğretim Öğrencilerinde Duygusal Zekanın İncelenmesi (Bahar UYAROĞLU Nilgün METİN; Hacettepe Üniversitesi)

S57 – Üstün Yetenekli Çocuklarda Temel Dil Becerilerinin Önemi: Kaynak Tarama Çalışması (Fatma CAN AĞAOĞLU; Ankara Bilim ve Sanat Merkezi)

Tarih: 16.11.2012
Saat: 10.30 -€“ 12.00
Salon: Yeşil Salon
Program: Serbest Bildiriler – 14
Konu: Matematik
Oturum Başkanı: Yrd. Doç. Dr. Abdulkadir Erdoğan
Katılımcı:
S58 – Matematikte Üstün Zekâlı Ve Yetenekli Öğrencilerin Tanılanması: Alan Yazın İncelemesi (Şule GÜÇYETER; İstanbul Üniversitesi)

S59 – Üstün Yetenekli Öğrencilerin Matematik Ve Matematik Dersleri Hakkındaki Görüşleri Nelerdir? (Gönül YAZGAN-SAĞ, Ziya ARGÜN; Gazi Üniversitesi)

S60 – Matematikte Gelecek Vaat Eden Öğrencilerin Bilişsel Yeteneklerinin Ve Öğrenme Ortamına Katılımlarının İncelenmesi (Bülent KAYGIN, İbrahim BUDAK; Erzincan Üniversitesi)

S61 – Farklılaştırılmış Yaratıcı Matematik Öğretim Programının Matematik Dersine Karşı Tutuma Etkisi (Melodi ÖZYAPRAK; İstanbul Üniversitesi)

S62 – İlköğretim 6 Ve 7. Sınıfların Matematik Eğitiminde Kullanılan Spç Tekniğine Yönelik Algıları (Bilge BAL SEZEREL; Anadolu Üniversitesi)

Tarih: 16.11.2012
Saat: 13.30 -€“ 15.00
Salon: Kırmızı Salon
Program: Serbest Bildiriler – 15
Konu: Aile
Oturum Başkanı: Prof. Dr. Meziyet Arı
Katılımcı:
S63 – Üstün Yetenekli Çocukların Ailelerinin Eğitim İhtiyaçlarını Belirlemeye Yönelik Bir Analiz Çalışması (Adile Gülşah Saranlı, Nilgün Metin; TED Üniversitesi, Hacettepe Üniversitesi)

S64 – Üstün Yetenekli Çocukların Anne-Babalarının, Çocuklarını Tanıma Girişimleri Ve Çocuk Yetiştirme Rollerinin İncelenmesi(Ferhat Baş, Selma Köseoğlu; Ankara Bilim ve Sanat Merkezi, Yasemin Karakaya Bilim ve Sanat Merkezi)

S65 – O’nu Ben Yarattım: Fenomonolojik Bir Araştırma (Havva Güneş, Aysel Tüfekçi; Gazi Üniversitesi)

S66 – Ebeveyn Tutumu İle Üstün Zekâ Arasındaki İlişki (Nüket Afat; İstanbul Üniversitesi)

S67 – Üstün Yetenekli Çocuklarda Kaygı Düzeyinin Aile Ortamı Açısından Değerlendirilmesi (Serpil Pekdoğan,Mehmet Kanak; Hitit Üniversitesi)

Tarih: 16.11.2012
Saat: 13.30 -€“ 15.00
Salon: Yeşil Salon
Program: Serbest Bildiriler – 16
Konu: Yeni Uygulamalar
Oturum Başkanı: Doç. Dr. Figen Turan
Katılımcı:
S68 – “Gezmayo” Genç Zekalar Matematik Yolunda (Tuncay Şakir, Nihat Tüysüz, Ayşe Akgün, Siyami Tufan; Kırşehir Yusuf Demir Bilim ve Sanat Merkezi)

S69 – Üstün Yetenekli Çocuklar Hafta Sonu Yaz Kış Tatili Grup Programları (Necate Baykoç, Bahar Uyaroğlu, Duygu Aydemir; Prof. Dr. Necate Baykoç Çocuk ve Genç Gelişim Merkezi)

S70 – Üstün Yetenekli Çocuklarda 3 Boyutlu Proje Çalışmalarıyla Deneylerin Eğlenerek Öğrenme Sürecine Etkisi (Necate Baykoç, Bahar Uyaroğlu, Duygu Aydemir; Prof. Dr. Necate Baykoç Çocuk ve Genç Gelişim Merkezi)

S71 – Bilim Sanat Merkezlerinde Ortak Uygulanabilecek Bütünleştirilmiş Etkinliklere Örnek Bir Model (Sosyalizce) (Hüseyin Mertol, Zuhal Kardeşler; Samsun Rotary Klubu Bilim Sanat Merkezi)

S72 – Mental Aritmetiğin Çocukların Gelişimleri Üzerine Etkileri (İclal Ertaş; Duyum Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi)

Tarih: 16.11.2012
Saat: 15.00 -€“ 16.15
Salon: Kırmızı Salon
Program: Serbest Bildiriler – 17
Konu: İlköğretim
Oturum Başkanı: Yrd. Doç. Dr. Faruk Levent
Katılımcı:
S73 – Üstün Yetenekli Öğrencilere Programlama Öğretiminin Problem Çözme Becerilerine Etkisi (Ünal Çakıroğlu, Elif Sarı; Karadeniz Teknik Üniversitesi, Ordu Bilim Sanat Merkezi)

S74 – 5. Sınıf Düzeyinde İlköğretim Ve Bilsem Öğrencilerinin Su Bilinci Konusundaki Performanslarının Karşılaştırılması (Hatice Güney, Gürkan Kuzucuoğlu; Sıdıka Akdemir Bilim ve Sanat Merkezi)

S75 – Üstün Yetenekli İlköğretim Birinci Sınıf Öğrencilerinin Proje Ödevi Performanslarının Değerlendirilmesi(Ayşegül ATAMAN, Hatice Darga; Gazi Üniversitesi, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı)

S76 – Üstün Yetenekli Öğrencilerin Bilişsel İşlem Alanlarını Ve Alanlar Arasındaki Tutarlılığı Geliştirme (Tamer Ergin; İstanbul Üniversitesi)

Tarih: 16.11.2012
Saat: 15.00 – 16.15
Salon: Yeşil Salon
Program: Serbest Bildiriler – 18
Konu: Müzik
Oturum Başkanı: Prof. Dr. İsmihan Artan
Katılımcı:
S77 – Klasik Dönemde Üstün Yetenekli Bir Çocuk: Wolfgang Amadeus Mozart (İzzet Yücetoker; Niğde Üniversitesi)

S78 – Devlet Bursu İle Yurt Dışına Gönderilern Üstün Yetenekli Müzisyenler(Hazan Kurtaslan; Niğde Üniversitesi)

S79 – Fen Bilimlerinde Müziğin Kullanımı Denizli Bilim Sanat Merkezi Özgün Uygulama Örneği (Fatih Taylan, Mutlu Yaylak; Denizli Bilim Ve Sanat Merkezi)

S80 – Müze Eğitiminde Yeni Yaklaşımlar(Aytül Aksongur; Başkent Üniversitesi Özel Ayşeabla İlköğretim Okulu)

Tarih: 16.11.2012
Saat: 16.30 -€“ 17.45
Salon: Kırmızı Salon
Program: Serbest Bildiriler – 19
Konu: Eğitim Modelleri
Oturum Başkanı: Öğr. Gör. Dr. Saniye Kangal
Katılımcı:
S81 – Bilgi Üreten Okullar, Üstün Yetenekli Çocuklar (Münevver Özekin; Kolej Erken Başarı)

S82 – Üstün Ve Normal Çocuklara Farklılaştırılmış Ve Normal Müfredatın Başarı, Tutuma Etkisinin Karşılaştırılması(Ayşegül İşlekeller Bozca; İstanbul Üniversitesi)

S83 – Üyep Modelinin Üstün Yetenekli Öğrencilerin Akademik Gelişimleri Üzerindeki Etkisi (Ayşin DÜNDAR, Kamer SAĞLAM, Oktay KURT; Özel Anabilim İlköğretim Okulu)

S84 – Üstün Yetenekli Öğrencilerin Eğitiminde Kullanılabilecek Alternatif Yabancı Dil Etkinlikleri (Özlem Akın, Tuncay Şakir; Kırşehir Yusuf Demir Bilim ve Sanat Merkezi)

Tarih: 16.11.2012
Saat: 16.30 -€“ 17.45
Salon: Yeşil Salon
Program: Serbest Bildiriler – 20
Konu: Sanat ve Yazın
Oturum Başkanı: Doç. Dr. Arzu Yükselen
Katılımcı:
S85 – Üstün Yetenekli Çocuklara Toplum Hizmeti Görev Ve Sorumluluğunun Yüklenmesinde Kukla Uygulamalarının Etkililiği (Kenan Kılınç, Hüseyin Taş, Seçkin Arslan; Yasemin Karakaya Bilim ve Sanat Merkezi, Abant İzzet Baysal Üniversitesi)

S86 – Üstün Yetenekli Öğrencilerin Görsel Sanat Alanında Karşılaştıkları Sorunlar (Mine ÖZGEN, Murat Özgen; Sinop Atatürk Anadolu Lisesi, Sinop Bilim ve Sanat Merkezi)

S87 – Üstün Yetenekli Öğrencilerin Yaratıcı Drama Yöntemiyle Matematiksel Kavramları Öğrenmeye Karşı Tutumları (Necate BAYKOÇ, Bahar Uyaroğlu, Duygu Aydemir; Prof. Dr.


3. Türkiye Üstün Yetenekli Çocuklar Kongresi (14-16 Kasım 2012)3. Türkiye Üstün Yetenekli Çocuklar Kongresi (14-16 Kasım 2012)

Related news

 • Harici Sabit Sürücü Nedir
 • Rüya yorumu: Aynanın hayali hakkında ne oldu
 • Krem Şantili Poğaça
 • BADEMLİ ÇİÇEK İĞNE OYASI YAPIMI
 • Ideal evlilik yaşı kaç

 • 3. Türkiye Üstün Yetenekli Çocuklar Kongresi (14-16 Kasım 2012) 60

  3. Türkiye Üstün Yetenekli Çocuklar Kongresi (14-16 Kasım 2012)


  3. Türkiye Üstün Yetenekli Çocuklar Kongresi (14-16 Kasım 2012) 33

  3. Türkiye Üstün Yetenekli Çocuklar Kongresi (14-16 Kasım 2012) 41

  3. Türkiye Üstün Yetenekli Çocuklar Kongresi (14-16 Kasım 2012) 36

  3. Türkiye Üstün Yetenekli Çocuklar Kongresi (14-16 Kasım 2012) 4

  3. Türkiye Üstün Yetenekli Çocuklar Kongresi (14-16 Kasım 2012) 62

  3. Türkiye Üstün Yetenekli Çocuklar Kongresi (14-16 Kasım 2012) 76

  3. Türkiye Üstün Yetenekli Çocuklar Kongresi (14-16 Kasım 2012) 46

  3. Türkiye Üstün Yetenekli Çocuklar Kongresi (14-16 Kasım 2012) 33

  3. Türkiye Üstün Yetenekli Çocuklar Kongresi (14-16 Kasım 2012) 57

  3. Türkiye Üstün Yetenekli Çocuklar Kongresi (14-16 Kasım 2012) 99