1 trimesterde ultrasonografi taraması: sonuçların yorumlanması. İlk üç aylık dönemde ultrasonografi nasıl yapılır 2019

1 trimesterde ultrasonografi taraması: sonuçların yorumlanması. İlk üç aylık dönemde ultrasonografi nasıl yapılır 2019 1 trimesterde ultrasonografi taraması: sonuçların yorumlanması. İlk üç aylık dönemde ultrasonografi nasıl yapılır

1 trimesterde ultrasonografi taraması: sonuçların yorumlanması. İlk üç aylık dönemde ultrasonografi nasıl yapılır?

İlk tarama sınavı atandıfetusun malformasyonlarının saptanması, plasentanın yeri ve kan akışının analizi ve ayrıca genetik anormalliklerin varlığının belirlenmesi. İlk üç aylık dönem için ultrason taraması, yalnızca doktor reçetesi için 10-14 haftalık bir sürede gerçekleştirilir.uzi 1 trimester taraması

İlk üç aylık dönemde ultrason nedir?

Ultrason, gerekli teşhisleri gerçekleştirebilecek uygun profesyonellerin bulunduğu özel donanımlı özel kliniklerde veya kadın kliniklerinde gerçekleştirilir.

Küçük bir sınavı tamamlayın.Hamilelik süresi 1 trimester için ultrason taramasına yardımcı olacaktır. Nasıl araştırma vardır gerekirse, o nasıl teşhis yürüten hazırlanmak gerektiğini söyleyecektir, hekime açıklar.

Tarama testi, bir ultrason teşhis cihazı kullanılarak (karın duvarından) bir transabdominal yolla gerçekleştirilir. Son ultrason protokolünde, aşağıdaki göstergeler belirtilmiştir:

 • rahim ve uzantıların yapısının özellikleri;
 • fetus ve yolk kesesi görselleştirilmesi;
 • koryonun yeri ve yapısı;
 • fetal kalp kasılma sıklığı;
 • fetusun kuyruktan kuyruk kemiğine kadar olan büyüklüğü;
 • Servikal kıvrımın kalınlığı.

1 trimester için uzi taramasının transkripti

Bir ultrason uzmanı kesin zamanı belirleyebilecektir.Hamilelik, fetüsün herhangi bir genetik patolojisini ve malformasyonunu dışlamak ve ayrıca, kadının cinsel sisteminde hamileliğin seyrini zorlaştırabilecek veya kesilmesine neden olabilecek patolojilerin olup olmadığına bakın. 1 trimesterin ultrason taraması, tüm gerekli parametrelerde hamile ve fetusun tam olarak incelenmesini sağlar.

Ultrasonun temel parametrelerinin açıklanması

Tanı başlamadan önce doktor belirtmelidirFetal boyutun gebelik dönemine uygunluğunu kontrol edebilmek için son adet tarihinin başlangıcı. Şifre çözme, tüm terminolojiyi anlayan ve fetal gelişimin normlarını bilen bir doktor tarafından doğrudan gerçekleştirilir.

İlk taramanın en önemli göstergeleri kardiyak kasılma sıklığı ve koksigeal-parietal fetal boyutudur. ChS 10 ila 14 hafta arasındaki sürede 150-175 atım / dakika arasında değişebilir.

uzi ilk üç aylık dönemi için tarama sonuçları

13 yaşında taçdan kuyruk sokumuna kadar olan fetüsün büyüklüğühaftalar en az 45 mm olmalıdır. Fetal parametrelerin kabul edilen standartlarla uyumluluğunu belirlemek için gelecekte zor olacağından, 1 trimester için ultrason taraması 13 hafta 6 güne kadar yapılmalıdır.

Ek ultrason parametrelerinin açıklaması

Fetal gelişim kromozom anomalilerinin varlığıYaka boşluğunun kalınlığının indeksi ile belirlenir. Bu gösterge sadece ilk trimesterin taranmasını belirlemenizi sağlar. Ultrason nasıl internette bulabilir veya doktorunuza danışabilirsiniz.

Koryonun yapısının ve konumunun analizi sağlarPlasentanın gelecekteki yerini belirler, hamileliğin nasıl geliştiğini belirler. Koryon uterusun iç boğazına yakın tutulursa, plasenta previa gelişebileceği ihtimalinin belirtilmesi önemlidir.

12. haftada yumurta sarısı neredeyse tamamennötralize edilir, çünkü plasenta bu zaman zarfında olgunlaşmaya başlar, bu da aynı fonksiyonları yerine getirir ve fetusu besinlerle ve normal gelişim için gerekli olan tüm faktörlerle sağlar.

Kadın cinsel organlarının durumunun analiziçok önemlidir. Uterusun standart olmayan formu (eyer, bicorn) gebeliğin kesilmesine veya fetüsün solmasına neden olabilir. Ekler de kistler için incelenir. Bazı durumlarda, hamilelik sırasında, patolojiyi ortadan kaldırmak için bir operasyonel müdahaleye ihtiyaç vardır.

Bulunan patolojileri tanımlamak için doktor-iszistprotokolün sonunda bir yorum girer. İlk üç aylık dönemdeki ultrason taraması, gebe kadına ait fetus ve genital bölgedeki tüm olası patolojileri ve anormallikleri tam olarak tanımlayan çok önemli bir araştırmadır.

Ultrasonun hazırlanması için hazırlık özellikleri

Prosedür uyum gerektirmezÖzel diyetler veya bağırsakların temizlenmesi. Bir kadının sadece onunla bir havlu ve bir atılabilir bebek bezi getirmesi gerekiyor. Ultrason odasını ilk ziyaret ettiğinizde, mesanenin küçük bir kısmını doldurmak için beklemeniz gerekir.

Deneyimli bir hekim, gelişmekte olan fetüs ya da annenin sağlığına zarar vermeksizin, hatta minör problemleri zamanında tespit edip etkili bir şekilde ortadan kaldırabilecektir.

Down sendromunu belirlemek için ultrason nasıl?

11-13 hafta arasında servikal kıvrım olmamalıdır3 mm'yi geç. İlk trimester için ultrason taramasının transkripti, sadece organizmanın tüm bireysel özelliklerini bilen, katılan doktor tarafından yapılmalıdır.uzi ve kan trimesterinin taranması

Yaka alanının kalınlığına ek olarak, Down sendromunun varlığı aşağıdaki gibi faktörlerle belirlenebilir:

 • burun kemiği yokluğu;
 • venöz kanalda kan akışının ihlali;
 • taşikardi varlığı (hızlı kalp atışı);
 • maksiller kemiğin büyüklüğünün azaltılması;
 • Mesanenin artan boyutu;
 • ikinci umbilikal arterin yokluğu (normalde fetüsün uygun kan akışına ve yeterli miktarda oksijen ve besin maddesine sahip olmasını sağlayan iki umbilikal arter olmalıdır).

Bazı göstergelere dikkat edilmelidirSağlıklı çocuklarda da oluşabilir. Özellikle de, çocukların yaklaşık% 2'sinde 11 haftalık bir sürede yok olan bir burun kemiği varlığı ile ilgilidir. Kan akışının ihlali, sağlıklı çocukların% 5'inde görülür ve ilaç gerektiren bir patoloji değildir.

İlk üç aylık dönem için tarama sonuçlarını dikkatli bir şekilde analiz etmek gerekir. Ultrason, her durumda çocuğun gelişiminin tam bir resmini gösteremez.

Biyokimyasal taramaya hazırlık

Damardan kan almadan önce, muayeneden önceki gün belirli bir diyete bağlı kalmanız ve şunları hariç tutmanız gerekir:

 • çikolata;
 • deniz ürünleri;
 • yağlı yiyecekler;
 • et ürünleri.

Kan almadan önce 4 saat boyunca, yemeyi tamamen kesmelisiniz. Bu en doğru sonucu verecektir.

1 trimester taraması: fetal sağlığın göstergeleri olarak ultrason ve kan

İlk üç yerde sadece bir ultrason için değil, aynı zamanda hCG ve RAPP-A düzeyini belirleyen damardan kanı incelemek gerekir.

Kan tanısı koyarken, sadecetoplam hCG, ancak aynı zamanda serbest β-alt birimi. Normalde, herhangi bir laboratuvardaki bu gösterge 0,5-2 MW aralığında olmalıdır. Normlar ihlal edilirse, Down sendromunun fetusunda veya çeşitli kromozomal anormalliklerde ortaya çıkma riski önemli ölçüde artmaktadır.

ultrason taraması

HCG'nin serbest β-alt biriminde bir artışDown sendromunun fetüsünde olası varlığını gösterir. Bu göstergenin konsantrasyonundaki azalma, bir çocuk sendromu Edwards riskini artırır.

RAPP-A bir plazma proteinidirA, gebelik ile ilişkili. Bu göstergede orantılı bir artış normal gebeliği gösterir. Normdan sapma, fetal gelişim patolojilerinin varlığını gösterir. Bununla birlikte, bu sadece 0.5MoM'den daha az olan kandaki indikatör konsantrasyonundaki azalma için geçerlidir, 2'den fazla MoM normunu aşarsa bebeğin gelişimi için herhangi bir tehlike oluşturmaz.

İlk üç aylık dönem için tarama: Ultrason sonuçlarını deşifre etme ve patoloji geliştirme riski için bir test

Laboratuvarlarda, bireysel göstergelerin varlığında, kromozomal hastalıkların gelişme riskini hesaplayan özel bilgisayar programları bulunmaktadır. Bireysel göstergeler şunları içerir:

 • yaş;
 • ağırlığı;
 • kötü alışkanlıkların varlığı;
 • annenin kronik veya patolojik hastalıkları.

trimesterin uzatma olarak taranması

Programdaki tüm göstergeleri girdikten sonra, oBelirli bir gebelik için ortalama RAPP ve hCG hesaplar ve anomaliler riskini hesaplar. Örneğin, 1: 200 oranı, 200 gebe kadının bir kadının kromozom anomalisi olan 1 çocuğa sahip olacağını ve 199 çocuğun tamamen sağlıklı doğacağını göstermektedir.

Negatif bir test, Down sendromunun fetüsünde düşük bir gelişme riskini gösterir ve herhangi bir ek test gerektirmez. Böyle bir kadın için sonraki muayene ikinci trimesterde ultrason olacaktır.

Elde edilen ilişkiye bağlı olarakLaboratuvar bir sonuç verilir. Olumlu veya olumsuz olabilir. Pozitif bir test, Down Sendromlu bir bebeğe sahip olma olasılığının yüksek olduğunu göstermektedir, daha sonra doktor, nihai bir tanı koymak için ek çalışmalar (amniyosentez ve koryon villus villus örneklemesi) reçete etmektedir.

1 trimesterin ultrason taraması, incelemeleri hakkındaBir kadının elde ettiği sonuçlar hakkında daha fazla bilgi edinmesine izin verin, her zaman ciddiye almaya değmez, çünkü sadece doktor doğru protokolü çözebilir.

Yüksek Down sendromu riski varsa ne yapılmalı?

Yüksek doğum riski varsasağlıksız bir çocuk, hamileliği kesintiye uğratmak için aşırı önlemlere başvurmamalıdır. Öncelikle, gerekli tüm çalışmaları yürütecek ve bir çocuğun kromozomal anormallikler geliştirmesi tehlikesinin olup olmadığını tam olarak belirleyebilecek bir genetik hekimini ziyaret etmek gerekir.

Çoğu durumda genetik muayeneçocukta problemlerin varlığını reddeder ve bu nedenle hamile bir kadın güvenli bir şekilde çocuğunu doğurabilir ve doğurur. Eğer muayene Down sendromunun varlığını doğrularsa, ebeveynler hamile kalmayacaklarına karar verirler.

Hangi göstergeler sonuçları etkileyebilir?

Bir kadın IVF yöntemi ile döllendiğindefarklılık gösterebilir. HCG konsantrasyonu aşılırken, PAPP-A yaklaşık% 15 oranında azaltılacak, ultrason muayenesi ile LDD'de bir artış tespit edilebilecektir.

Kilo ile ilgili sorunlar da hormonları güçlü bir şekilde etkiler. Obezitenin gelişmesiyle, hormonların seviyesi önemli ölçüde artar, eğer vücut ağırlığı çok düşükse, hormonlar da azalır.fotoğraf uzi tarama 1 dönem

Hamile bir kadının heyecanının, fetüsün gelişiminin doğruluğu ile ilgili deneyimlerle ilişkili olması da sonuçları etkileyebilir. Bu nedenle, bir kadın kendini negatiflere önceden ayarlamamalıdır.

Fetüste Down sendromu bulunursa doktor kürtajda ısrar edebilir mi?

Hiçbir doktor sizi rahatsız etmenize zorlayamazgebelik. Hamileliğin veya kesintinin devam ettirilmesi kararı sadece bebeğin ebeveynleri tarafından alınabilir. Bu nedenle, bu soruyu dikkatlice düşünmek ve Down sendromlu bir çocuğun doğumunun tüm olumlu ve olumsuz yanlarını belirlemek gerekir.

Birçok laboratuvar bir çocuğun gelişiminin üç boyutlu bir resmini görmenizi sağlar. Foto ultrason taraması 1 trimester ebeveynlere uzun zamandır beklenen bebeklerinin gelişiminin belleğini kalıcı olarak koruma fırsatı verir.

1 trimesterde ultrasonografi taraması: sonuçların yorumlanması. İlk üç aylık dönemde ultrasonografi nasıl yapılır 2019

1 trimesterde ultrasonografi taraması: sonuçların yorumlanması. İlk üç aylık dönemde ultrasonografi nasıl yapılır 2019

Related news

 • Moda Şifon Tunik Modelleri
 • Gizemli bir retro cazibesi:-şık Shabby tarzı düğün
 • Fantezi Kıyafetleri Günlük Giymek İçin Stil İpuçları
 • Çağımızın seçkin kişilikleri. Rusyanın seçkin kişilikleri
 • Misket köfteli bezelye yemeği tarifi – Nefis sulu tencere yemekleri yapılışı – Kolay Tarifler

 • 1 trimesterde ultrasonografi taraması: sonuçların yorumlanması. İlk üç aylık dönemde ultrasonografi nasıl yapılır

  1 trimesterde ultrasonografi taraması: sonuçların yorumlanması. İlk üç aylık dönemde ultrasonografi nasıl yapılır


  1 trimesterde ultrasonografi taraması: sonuçların yorumlanması. İlk üç aylık dönemde ultrasonografi nasıl yapılır

  1 trimesterde ultrasonografi taraması: sonuçların yorumlanması. İlk üç aylık dönemde ultrasonografi nasıl yapılır

  1 trimesterde ultrasonografi taraması: sonuçların yorumlanması. İlk üç aylık dönemde ultrasonografi nasıl yapılır

  1 trimesterde ultrasonografi taraması: sonuçların yorumlanması. İlk üç aylık dönemde ultrasonografi nasıl yapılır

  1 trimesterde ultrasonografi taraması: sonuçların yorumlanması. İlk üç aylık dönemde ultrasonografi nasıl yapılır

  1 trimesterde ultrasonografi taraması: sonuçların yorumlanması. İlk üç aylık dönemde ultrasonografi nasıl yapılır

  1 trimesterde ultrasonografi taraması: sonuçların yorumlanması. İlk üç aylık dönemde ultrasonografi nasıl yapılır

  1 trimesterde ultrasonografi taraması: sonuçların yorumlanması. İlk üç aylık dönemde ultrasonografi nasıl yapılır

  1 trimesterde ultrasonografi taraması: sonuçların yorumlanması. İlk üç aylık dönemde ultrasonografi nasıl yapılır

  1 trimesterde ultrasonografi taraması: sonuçların yorumlanması. İlk üç aylık dönemde ultrasonografi nasıl yapılır

  1 trimesterde ultrasonografi taraması: sonuçların yorumlanması. İlk üç aylık dönemde ultrasonografi nasıl yapılır

  1 trimesterde ultrasonografi taraması: sonuçların yorumlanması. İlk üç aylık dönemde ultrasonografi nasıl yapılır

  1 trimesterde ultrasonografi taraması: sonuçların yorumlanması. İlk üç aylık dönemde ultrasonografi nasıl yapılır

  1 trimesterde ultrasonografi taraması: sonuçların yorumlanması. İlk üç aylık dönemde ultrasonografi nasıl yapılır

  1 trimesterde ultrasonografi taraması: sonuçların yorumlanması. İlk üç aylık dönemde ultrasonografi nasıl yapılır

  1 trimesterde ultrasonografi taraması: sonuçların yorumlanması. İlk üç aylık dönemde ultrasonografi nasıl yapılır

  1 trimesterde ultrasonografi taraması: sonuçların yorumlanması. İlk üç aylık dönemde ultrasonografi nasıl yapılır

  1 trimesterde ultrasonografi taraması: sonuçların yorumlanması. İlk üç aylık dönemde ultrasonografi nasıl yapılır

  1 trimesterde ultrasonografi taraması: sonuçların yorumlanması. İlk üç aylık dönemde ultrasonografi nasıl yapılır

  1 trimesterde ultrasonografi taraması: sonuçların yorumlanması. İlk üç aylık dönemde ultrasonografi nasıl yapılır

  1 trimesterde ultrasonografi taraması: sonuçların yorumlanması. İlk üç aylık dönemde ultrasonografi nasıl yapılır