1. Türkiye Çocuk ve Medya Stratejisi ve Uygulama Planı Meclis’e Sunuldu 2019

1. Türkiye Çocuk ve Medya Stratejisi ve Uygulama Planı Meclis’e Sunuldu 2019 1. Türkiye Çocuk ve Medya Stratejisi ve Uygulama Planı Meclis’e Sunuldu

1. Türkiye Çocuk ve Medya Stratejisi ve Uygulama Planı Meclis’e Sunuldu

Strateji Belgesi’nin Öncelikli Amacı: Medya Okuryazarı bir Türkiye ve çocuk dostu bir medya düzeni oluşturmak oldu.

Çocukların, medya düzeni içerisindeki rolünü ve Medya Okuryazarlığı’nı önemseyen Belge, 2014-2018 yıllarını kapsayacak.

5 Yıl Boyunca Neler Yapılacak?

 • Okuma Kültürü Programı hazırlanacak,
 • Çocuk ve Medya İzleme Kurulu(MEDİK) oluşturulacak,
 • Medya Okuryazarlığı eğitimine öncelik verilecek,
 • Türkiye Çocuk ve Medya Haritası düzenlenecek,
 • Türkiye Çocuk ve Medya Yasası hazırlanacak.

Strateji Belgesi Nasıl Hazırlandı?

1. Türkiye Çocuk ve Medya Stratejisi ve Uygulama Planı için Ocak 2013 tarihinden bu yana bir dizi çalışma gerçekleştirildi. İlk olarak tüm paydaşların katılımı ile 13 Nisan 2013 tarihinde İstanbul’da düzenlenen çalıştay sonrası ‘Mevcut Durum Çalıştayı Raporu’ hazırlandı. Mayıs 2013’te Eskişehir, Ankara ve İstanbul’da üç ayrı odak grup toplantısına katılan alanyazını uzmanlarının görüşleri doğrultusunda Odak Grup Çalışma Raporu düzenlendi.

İstanbul’da başlatılan Çocuk ve Medya Hareketi’nden sonra alınan çocuk, yetişkin ve alanyazını uzmanlarının görüşleri doğrultusunda “1. Türkiye Çocuk ve Medya Stratejisi ve Uygulama Planı 2014-2018 Strateji Belgesi” için, Haziran-Temmuz-Ağustos 2013 tarihlerinde Strateji Belgesi Yazım Grubu tarafından Birinci Taslak oluşturuldu. Strateji Belgesi Birinci Taslağı 10 Eylül-25 Ekim 2013 tarihleri arasında tüm paydaşların görüşüne sunuldu. Strateji Belgesi Birinci Taslağı, 14-15 Kasım 2013 tarihinde Çocuk ve Yetişkin Delegelerin katılımıyla düzenlenen Türkiye Çocuk ve Medya Kongresi’nde sonuçlandırıldı.

Çocuk Hakları Kültürü Temelinde Bir Strateji

Strateji Belgesi’ne, BM Çocuk Hakları Sözleşmesi’nin temel ilkeleri yön verdi. Farklılıklara bakılmaksızın tüm çocukların medyada eşitlik ve etik kurallar çerçevesinde temsili yanında; izleme ve denetim süreçlerinde çocuk katılımını sağlamaya yönelik yaklaşımlar önemsendi.

Medya konusunda aile, çocuk, toplum ve dünya ölçekli bir yaklaşım izleyen Belge; ‘Stratejik Amaçlar’ ve ‘Projeler/Eylemler’den olştu.

Strateji Belgesi’nin Uygulanması

1. Türkiye Çocuk ve Medya Stratejisi ve Uygulama Planı 2014-2018 Strateji Belgesi; kamu kurum ve kuruluşları yanında, her yaştan bireyin, ailenin ve toplumun, üniversitelerin, eğitimcilerin, eğitim kurumlarının, medyanın, Medya Meslek Kuruluşları ve Medya Birliklerinin, Yerel Yönetimlerin, aile, çocuk ve gençlik odaklı STK’ların örgütlenmesi hayata geçirilecek.

Strateji Belgesi’nde Öngörülen Stratejik Amaçlar

Belge’de,12 Stratejik AmacaveGöstergelerineyer verildi:

 • Çocuk Hakları Sözleşmesi’nin tüm taraflarca bilinirliğini ve benimsenmesini yaygınlaştırmak,
 • Çocuk Haklarına saygılı medya içerikleri ve uygulamaları geliştirmek,
 • Örgün eğitimin tüm kademelerinde medya okuryazarlığı eğitimini geliştirmek,
 • Hayat boyu öğrenme sürecinde medya okuryazarlığı eğitimini geliştirmek,
 • Medyada içerik oluşturma, izleme ve denetim süreçlerinde çocuğun katılımını sağlamak,
 • Farklılıklarına bakılmaksızın tüm çocukların eşitlik ve etik kurallar çerçevesinde uygun temsilinin sağlanacağı süreçler geliştirmek,
 • Kültürel değerlerimize uygun, çocuk odaklı medya içerikleri ve yapımlar geliştirmek,
 • Çocuk-Medya ilişkisine yönelik sivil denetim modelleri geliştirmek,
 • Çocuğun tüm gelişim özelliklerini dikkate alacak şekilde “medyaya yönelik’ yasal alt yapıyı geliştirmek,
 • Aile, çocuk ve eğitimcilerin etkin iletişim kurabileceği güvenli medya geliştirmek,
 • Erken dönemden başlayarak çocukta okuma kültürü geliştirmek,
 • Çocuk ve medya ilişkili araştırma ve uygulama merkezlerini yaygınlaştırmak.
1. Türkiye Çocuk ve Medya Stratejisi ve Uygulama Planı Meclis’e Sunuldu 2019

1. Türkiye Çocuk ve Medya Stratejisi ve Uygulama Planı Meclis’e Sunuldu 2019

Related news

 • Kol omurgası: semptomlar, görünme nedenleri ve tedavi yöntemleri
 • Rekreasyon merkezi Slava (Vityazevo): yaşam koşulları ve incelemeler
 • Rusyadan İrana 2.5 milyar dolarlık kredi
 • Yayalar ile en korkunç yol kazaları
 • 10 Kasım: Büyük Önder Atatürkün Neden Büyük Önder Olduğunu Hatırlatacak 12 Anı Yazısı

 • 1. Türkiye Çocuk ve Medya Stratejisi ve Uygulama Planı Meclis’e Sunuldu

  1. Türkiye Çocuk ve Medya Stratejisi ve Uygulama Planı Meclis’e Sunuldu


  1. Türkiye Çocuk ve Medya Stratejisi ve Uygulama Planı Meclis’e Sunuldu

  1. Türkiye Çocuk ve Medya Stratejisi ve Uygulama Planı Meclis’e Sunuldu

  1. Türkiye Çocuk ve Medya Stratejisi ve Uygulama Planı Meclis’e Sunuldu

  1. Türkiye Çocuk ve Medya Stratejisi ve Uygulama Planı Meclis’e Sunuldu

  1. Türkiye Çocuk ve Medya Stratejisi ve Uygulama Planı Meclis’e Sunuldu

  1. Türkiye Çocuk ve Medya Stratejisi ve Uygulama Planı Meclis’e Sunuldu

  1. Türkiye Çocuk ve Medya Stratejisi ve Uygulama Planı Meclis’e Sunuldu

  1. Türkiye Çocuk ve Medya Stratejisi ve Uygulama Planı Meclis’e Sunuldu

  1. Türkiye Çocuk ve Medya Stratejisi ve Uygulama Planı Meclis’e Sunuldu

  1. Türkiye Çocuk ve Medya Stratejisi ve Uygulama Planı Meclis’e Sunuldu

  1. Türkiye Çocuk ve Medya Stratejisi ve Uygulama Planı Meclis’e Sunuldu

  1. Türkiye Çocuk ve Medya Stratejisi ve Uygulama Planı Meclis’e Sunuldu